Otib-Skillsmanager > Nieuwsbrief > OTIB-skillsmanager en Praktisch Personeelsmanagement Deel op Pinterest
Training Praktisch Personeelsmanagement, 26 maart
14-03-2018
Hoe geef je handen en voeten aan het personeelsbeleid binnen jouw organisatie? Waar past OTIB-skillsmanager in dit geheel en hoe helpt OTIB-skillsmanager bij het uitvoeren van je personele taken? OTIB-skillsmanager is niet alleen te gebruiken bij het voeren van functioneringsgesprekken maar ook een ideaal instrument om bijvoorbeeld je leerlingen te begeleiden of het voeren van verzuimgesprekken in het kader van Wet Verbetering Poortwachter. Lees meer