Otib-Skillsmanager > Nieuwsbrief > Werken aan een fundament – De OTIB-skillsmanager Deel op Pinterest
28-05-2019
Werken aan een fundament – De OTIB-skillsmanager

“Achter een laptop ben je zelf aan het werk. Weg van kantoor, weg van collega's met vragen en telefonische onderbrekingen. Ervaren adviseurs begeleiden je bij het inrichten van het instrument. Je ontmoet andere collega-bedrijven en je kunt onder ander HR-ervaringen met elkaar uitwisselen”. Althans, dat staat op de website van OTIB, maar hoe ervaren de cursisten zelf de workshop OTIB-skillsmanager? Op 14 mei jl. vond een workshop plaats, dus een mooi moment om de praktijk eens te polsen.

Van hart naar hoofd

Deborah Wenting van Loodgietersbedrijf vd Sijde-Wenting, een familiebedrijf dat al meer dan 39 jaar bestaat, is twee jaar geleden in het bedrijf gestapt om haar man te ondersteunen. Het bedrijf voert werkzaamheden op het gebied van gas, water, sanitair, dakbedekking, verwarming en woningaanpassingen uit.
Wenting volgde de workshop voor de eerste keer: “In deze twee jaar is er veel gebeurd. We zijn naar een nieuw pand verhuisd, overgegaan op digitale werkbonnen en er heeft een behoorlijke personeelswisseling plaatsgevonden”. Op dit moment ondersteunt zij haar man die directeur is. Ze voert voortgangsgesprekken met het personeel, plant afspraken in om bijvoorbeeld WMO-voorzieningen te plaatsen, brengt materiaal na en verzorgt de boekhouding. “Wat mij erg aantrekt is ....

de manier van gesprekken voeren. Omdat ik steeds vanuit mijn hart gesprekken aan het voeren was en mijn personeel als mijn kinderen zag. Dat gaat op den duur niet goed omdat dat te veel energie vergt door een verkeerde betrokkenheid. Daar kan ik nu mee verder”.

Fundament

“De workshop was prettig omdat je van anderen hoort waar zij staan. Ook maak je tijd om er aandacht aan te kunnen geven. Meestal is het zo hectisch dat dat er nu juist bij inschiet.” Wenting gebruikt de OTIB-skillsmanager om alle functies in kaart te brengen en te kijken waar ontwikkeling of toetsing gewenst is. Het doel is om het personeel te houden en om nieuw personeel aan te trekken. “Het is ook een goed instrument om te bepalen waar het bedrijf staat. Voor mij is het echt een fundament dat ik heb gelegd tijdens de workshop. Daar kan ik nu stukje voor stukje mee verder om het bedrijf zo vorm te geven zoals ik dat voor ogen heb.” Deborah Wenting stelt dat het er bij een klein bedrijf soms wat anders aan toe gaat, omdat je naast je eigenlijke functie soms even ergens moet inspringen en dan een andere taak op je neemt.
Het bedrijf heeft recentelijk personeelswisselingen ondergaan. Sommige mensen konden alle veranderingen – bijvoorbeeld werken op een Ipad - niet meer bijbenen en vertrokken. Hier zijn andere, jongere werknemers voor in de plaats gekomen.

Aanrader

Wenting is vol vertrouwen voor de toekomst: “Door je uitstraling als familiebedrijf waar medewerkers zich echt welkom voelen, vertrouw ik erop dat we het juiste personeel aantrekken en weten te behouden. Je moet goed met elkaar samenwerken”.
Op de vraag of ze deze workshop aan anderen zou aanraden zegt Wenting: “ja, om samen te sparren is heel fijn, om te horen waar je staat met je bedrijf. De één is al veel verder en je hoort goede dingen. Het biedt houvast om verder te gaan en zaken in te richten. Natuurlijk had ik graag dat iemand het met me invulde, maar je wordt gestimuleerd en begeleidt om het zelf te doen”.

Kosteloze begeleiding bij invoering

Jeanine de Vries is adviseur OTIB-skillsmanager en workshopsleider: “de OTIB-skillsmanager is een instrument dat zowel grote als kleine bedrijven inzetten vooral voor HR-zaken, zoals het functiehuis inrichten, voorbereiden op inhoudelijke gesprekken met medewerkers, het ontwikkelingsbeleid van het bedrijf.”
“OTIB kan bedrijven kosteloos begeleiden met de invoering van de skillsmanager. Het doel is dat bedrijven het zo gebruiken dat het bij de organisatie past. Het helpt bedrijven om goed en gestructureerd in gesprek te zijn met medewerkers. Hierdoor kan het bijdragen aan het tegengaan van ongewenste uitstroom van personeel door ontwikkelmogelijkheden in kaart te brengen. Die kan per levensfase heel verschillend zijn. Maar daar kom je pas achter als je doelgericht gesprekken voert.”

Meer informatie

De skillsmanager wordt actueel gehouden door in te spelen op wat de bedrijven aangeven wat ze nodig hebben. Sommige bedrijven zijn al heel ver met de Skillsmanager en sommige cursisten komen regelmatig om verder te werken met het programma”. Voor zowel werkgevers als voor individuele werknemers is er een versie van OTIB-skillsmanager beschikbaar. Wil je meer informatie over de workshops of wil je overleggen wat OTIB-skillsmanager voor je kan betekenen? Neem dan contact op met een van de OTIB-skillsmanager adviseurs: