Otib-Skillsmanager > Nieuwsbrief > OTIB-skillsmanager en langdurig verzuim/wet verbetering poortwachter Deel op Pinterest
OTIB-skillsmanager inzetten bij re-integratie
26-06-2018
OTIB-skillsmanager en langdurig verzuim/wet verbetering poortwachter

Het komt soms voor. Een medewerker die langdurig ziek is. Vervelend voor zowel de medewerker als het bedrijf. Hoe kun je OTIB-skillsmanager inzetten om aan de begeleiding van een zieke medewerker, die aan het re-integreren is, een zo goed mogelijke invulling te geven?

  • Gebruik het gespreksformat ‘re-integratie gesprek’ (de supportafdeling kan dit voor u importeren).
  • Wanneer je de uitnodiging voor een re-integratie gesprek invult, kies dan alleen voor de taken (laat vaardigheden en overige aspecten achterwege).
  • Bij het invullen van de evaluatie vul je bij de taken die de medewerker tijdens de re-integratieperiode doet in of hij deze taken volledig en naar behoren doet (V), nog niet volledig (-/+) of nog helemaal niet (?). Uiteraard laat je de medewerker dit ook invullen.
  • Leg de vervolgafspraken uit het re-integratie gesprek vast in het gespreksverslag.
  • Voer de re-integratie gesprekken volgens de richtlijnen van Wet verbetering Poortwachter, minimaal 1x per zes weken.
  • In de vergelijking met de voorgaande evaluatie zie je eventuele progressie in de re-integratie.

Hiermee leg je, in combinatie met de verslagen en acties vanuit de arbodienst, een prima re-integratiedossier vast en ga je gestructureerd met de re-integratie van de medewerker aan de slag.

Meer informatie over OTIB-skillsmanager vindt u op https://www.otibskillsmanager.nl.

De adviseur!

Wilt u overleggen wat OTIB-skillsmanager voor u kan betekenen? Neem dan contact op met een van de OTIB-skillsmanager adviseurs:

Deze nieuwsbrief ontvang u in het kader van OTIB-skillsmanager. U bent hiervoor aangemeld omdat u contact hebt, of in het verleden hebt gehad, inzake OTIB-skillsmanager. Mocht u deze nieuwsbrief niet wensen te ontvangen, dan kunt u zich afmelden via https://www.otibskillsmanager.nl onder het kopje nieuwsbrief aan de rechterkant.