Otib-Skillsmanager > Nieuwsbrief > OTIB-skillsmanager & Interne Audits Deel op Pinterest
OTIB-skillsmanager voor uw interne audits
29-05-2018
OTIB-skillsmanager & Interne Audits

Binnen uw organisatie moet u mogelijk aan een aantal interne audits voldoen zoals bijvoorbeeld VCA, BRL en ISO.

Wanneer u OTIB-skillsmanager heeft ingericht en gebruikt kunt u de volgende praktisch informatie eenvoudig uit het systeem halen en overhandigen aan de auditor:

  • management rapportages opleiding en certificaten
  • matrix van gewenste en verplichte opleiding bij functies en medewerkers
  • op welke manier de gesprekscyclus is ingericht en vorm aan is gegeven

Een ander voordeel is dat u werkt met een systeem dat op uw branche is gericht en waar u op één centrale plaats informatie kunt documenteren. Ook is van belang dat u jaarlijks een overzicht kunt generen met de doelstelling van uw medewerkers gekoppeld aan opleiding/trainingen die voor de toekomst nodig zijn.

Door OTIB-skillsmanager als online tool te gebruiken laat u zien dat u op een professionele- en mensgerichte wijze sturing geeft aan uw personeels-, opleidings- en ontwikkelingsbeleid.

OTIB-skillsmanager helpt!

In de praktijk blijven bij een functioneringsgesprek vaak onderwerpen liggen. OTIB-skillsmanager helpt u bij het voorbereiden, voeren en vastleggen van een effectief en gestructureerd ontwikkel- en functioneringsgesprek.

De adviseur!

Wilt u overleggen wat OTIB-skillsmanager voor u kan betekenen? Neem dan contact op met één van de OTIB-skillsmanager adviseurs:

Dit is een nieuwsbrief in het kader van OTIB-skillsmanager. U bent hiervoor aangemeld omdat u contact hebt, of in het verleden hebt gehad, inzake OTIB-skillsmanager. Mocht u deze nieuwsbrief niet wensen te ontvangen, dan kunt u zich afmelden via https://www.otibskillsmanager.nl/ onder het kopje nieuwsbrief aan de rechterkant.