Otib-Skillsmanager > Nieuwsbrief > Minder werk bij Interne Audits? OTIB-skillsmanager helpt bij VCA, BRL, ISO…….. Deel op Pinterest
25-06-2019
Minder werk bij Interne Audits? OTIB-skillsmanager helpt bij VCA, BRL, ISO……..

Beschikken alle medewerkers over een vakopleiding en hebben ze de juiste ervaring voor de door hen uit te voeren werkzaamheden?
Hebben alle operationele medewerkers een diploma, attest of certificaat “basisveiligheid VCA”?
Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde aan door hen binnen het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken of werkzaamheden in een risicovolle omgeving?
Zomaar een paar voorbeeldvragen uit de audit van VCA.

Als je de OTIB-skillsmanager hebt ingericht en gebruikt kun je praktische informatie zoals: management rapportages opleiding en certificaten, matrixen van gewenste en verplichte opleiding bij functies en medewerkers opvragen. Ook kun je uit het systeem halen op welke manier de gesprekscyclus is ingericht en hoe daar vorm aan is gegeven. Dit kun je dan overhandigen aan de auditor.

Een paar voorbeelden:
-   Rapportages met opleiding en certificaten
-   Matrixen van gewenste en verplichte opleiding bij functies en medewerkers
-   Op welke manier de gesprekscyclus is ingericht en hoe daar vorm aan is gegeven

Een ander voordeel van Skillsmanager is dat je werkt met een systeem dat op jouw branche is gericht en dat je op één centrale plaats informatie kunt documenteren. Je kunt jaarlijks een overzicht genereren met de doelen van jouw medewerkers gekoppeld aan opleiding/trainingen die voor de toekomst nodig zijn.

Door de OTIB-skillsmanager als online tool te gebruiken laat je zien dat je op een professionele- en mensgerichte wijze sturing geeft aan het kwaliteits-, personeels-, opleidings- en ontwikkelingsbeleid.

OTIB-skillsmanager helpt!

In de praktijk blijven bij een functioneringsgesprek vaak onderwerpen liggen. OTIB-skillsmanager helpt bij het voorbereiden, voeren en vastleggen van een effectief en gestructureerd ontwikkel- en functioneringsgesprek.

Meer informatie over OTIB-skillsmanager vindt u op www.otibskillsmanager.nl.
 

Workshop OTIB-skillsmanager

Op 3 oktober is er weer een OTIB-skillsmanager workshop. Meld je snel aan via deze link.
 

De adviseur!

Wilt je overleggen wat OTIB-skillsmanager voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met één van de adviseurs OTIB-skillsmanager:

Of met de projectleider OTIB-skillsmanager, Nathalie van der Spek, n.vdspek@otib.nl


Dit is de zesde nieuwsbrief in het kader van OTIB-skillsmanager. Je bent hiervoor aangemeld omdat je contact hebt, of in het verleden hebt gehad, inzake OTIB-skillsmanager. Mocht je deze nieuwsbrief niet wensen te ontvangen, dan kun je je afmelden via www.otibskillsmanager.nl onder het kopje nieuwsbrief aan de rechterkant.